ZRUŠENÉ HODINY    


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


1. Návštěvníci se rezervují na jednotlivá sportoviště osobně na recepci sportovního centra, nebo telefonicky na telefonním čísle recepce. Klienti, kteří mají složený kredit a byla jim vydána členská karta, si mohou rezervovat jednotlivá sportoviště pomocí webové stránky www.springcentrum.cz. Provedená rezervace kterýmkoliv výše uvedeným způsobem je vždy závazná.

2. V případě, že se návštěvník nemůže zúčastnit hodiny, kterou si zarezervoval, je povinen omluvit svoji nepřítomnost a to nejméně 24 hodin před začátkem jeho rezervované hodiny. Zrušení svojí rezervace může provést osobně na recepci sportovního centra, nebo telefonicky na telefonním čísle recepce. Klienti, kteří mají složený kredit a byla jim vydána členská karta, si mohou zrušení rezervace na jednotlivá sportoviště provést pomocí webové stránky www.springcentrum.cz. Zrušení rezervace není možné na základě zaslaného e-mailu do sportovního centra SPRING, zanecháním vzkazu v hlasové schránce ani nemůže být rezervace zrušena na základě zaslané SMS zprávy.

3. Provádět rezervace a rušit rezervace může návštěvník jen sám sobě. Provádět rezervace nebo rušit rezervace jiným osobám není přípustné. Dvě a více rezervací provedených klientem na jedno sportoviště ve stejnou hodinu bude automaticky smazáno.

4. Při neomluvené rezervaci nebo při rezervaci omluvené nejpozději 24 hodin před začátkem rezervované hodiny, bude návštěvníkovi účtován storno poplatek ve výši 100% základní ceny nenavštíveného sportoviště dle platného ceníku. Úhrada bude po návštěvníkovi požadována při jeho další návštěvě, bez provedení úhrady není možné návštěvníkovi umožnit vstup na kterékoliv sportoviště. Návštěvníkům, kteří mají složený kredit, bude neomluvená nebo pozdě omluvená rezervace automaticky odečtena z kreditu ve výši 100% základní ceny nenavštíveného sportoviště dle platného ceníku. Při nedostatku finančních prostředků na kreditu návštěvníka bude dlužná částka požadována při jeho další návštěvě sportovního centra v hotovosti před vstupem na sportoviště.

5. Návštěvník si může rezervovat jednotlivá sportoviště max. 14 dní před požadovaným termínem, delší rezervace není možné ze strany klienta provádět. V případě, že si delší rezervaci provede na webových stránkách, bude mu tato rezervace bez upozornění zrušena. Rezervace delší jak 14 dní před požadovaným termínem musí být osobně projednána s vedením sportovního centra a uhrazena v plné výši.

6. Návštěvník, na jehož klientské kartě je již tak nízký zůstatek kreditu, který již nepokryje aktuální cenu navštíveného sportoviště, je povinen vložit na svůj kredit min. částku 500,- Kč před vstupem na sportoviště. V případě, že návštěvník nevloží na kredit minimální částku, budou mu všechna sportoviště účtována v základní ceně dle aktuálně platného ceníku a úhrada bude po klientovi požadovaná v hotovosti.

7. Návštěvník si může rezervovat wellnes (whirlpool a saunu) jen v případě, že provede celkovou úhradu wellnesu dle platného ceníku v recepci sportovního centra (toto platí pro všechny návštěvníky, kteří nemají klientskou kartu a vložený kredit). Návštěvník, který má složený kredit, si může wellnes rezervovat bez úhrady předem jen v případě, že jeho zůstatek na kreditu je zcela dostatečný k úhradě rezervovaného wellnesu. V případě, že zůstatek na jeho kreditu poklesne před začátkem návštěvy rezervovaného wellnesu, bude klient upozorněn na úhradu wellnesu předem nebo vyzván k vložení finanční hotovosti na svůj kredit.

8. Rezervaci na žádné sportoviště nebo hodinu není možné provádět pomocí zaslaného e-mailu na adresu: rezervace@springcentrum.cz.

9. Úhradu je možné provádět vždy jen jedním způsobem,a to buď v hotovosti nebo úhradou z kreditu. Částečná úhrada služby nebo sportoviště v hotovosti a převodem ze složeného kreditu není možná.